Sociale doelen


Sociale Doelen


LC Alken Land van Wor steunt projecten met bij voorkeur educatieve waarde, en met als doelgroep jongeren die pech hebben gehad. De keuze wordt gemaakt aan de hand van gepubliceerde gunning- en selectiecriteria binnen de Sociale Commissie.Projecten


De Sociale Projecten die wij een hand toestaken zijn:


De Wiekslag


De Wiekslag vzw is een dienstencentrum binnen de Bijzondere Jeugdbijstand met als opdracht

hulp te bieden aan minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie. Dit doen ze in

nauwe samenwerking met de ruime leefomgeving.


LC Alken Land van Wor steunde hen door de aankoop van ontspanningsmateriaal binnen het kader van de bewegingsmodules waaraan

alle jongeren om beurt deelnemen, en door de ondersteuning van een uitwisselingsproject met Ierse lotgenoten.Kinderrijck

Reeds meer dan 10 jaar nodigt LC Alken Land van Wor meer dan 400 kansarme kinderen en hun begeleiders uit om gratis een ganse avond te genieten van ontspanning en plezier. De voorbije jaren ging deze activiteit door in het binnen-pretpark KinderRijck in Bilzen. De kinderen genieten er niet enkel van een avond zorgeloos speelplezier, maar met de actieve inzet van onze leden en in samenwerking met onze Leo's wordt er ook voor de nodige randanimatie gezorgd. Bovendien ontvangen de kinderen als ze na een plezante avond naar huis terugkeren ook nog een mooie goodiebag met leuke spulletjes om thuis verder te genieten.


Voor de kinderen, hun ouders en hun begeleiders is dit een avondje alle zorgen vergeten en samen plezier maken. Een kans die ze niet vaak krijgen.‘t Mariahuis

Het Mariahuis is een initiatief binnen de Bijzondere Jeugdzorg dat tot doel heeft jongeren te steunen door Begeleid Zelfstandig Wonen projecten.


LC Alken Land van Wor steunt het Mariahuis enerzijds door initiatieven te steunen die de ontspanningsmogelijkheden voor deze jongeren ten goede komen. Daarnaast participeert LC Alken Land van Wor in een Fonds ter ondersteuning van die jongeren die hogere studies wensen aan te vatten. In de voorbije jaren hebben we bovendien mee geïnvesteerd in de uitbouw van een appartemenet waar jongeren voorbereid worden om weer zelfstandig te gaan wonen en in een totale vernieuwing van de badkamers.Recreas-Alken G-Voetbal

Recreas-Alken wil personen met een beperking ook de kans geven om hun favoriete sport te beoefenen en dit doen ze door

trainingen te geven op ieders maat en naar ieders mogelijkheden.


Door hen te laten sporten wil de club de jongeren integreren in de maatschappij en hun zelfbeeld

verbeteren. Ook leren de jongeren om zelfstandiger te zijn en ze leren omgaan met sociale regels:

ze worden geconfronteerd met winst en verlies en met elkaars beperkte mogelijkheden.


Recreas-Alken wil personen met een beperking een zinvolle en nuttige vrijetijdsbesteding aanbieden.

Wil je meer weten over Recreas Alken vind je op deze pagina alvast hun agenda.


LC Alken Land van Wor ondersteunt de begeleiding van deze jongeren door sportkleding ter

beschikking te stellen en een bijdrage te leveren aan de werkingskosten.Sint-Gerardus Diepenbeek

Sint-Gerardus Diepenbeek begeleidt dagelijks 500 personen met een motorische beperking, waaronder 440 kinderen en jongeren binnen en buiten Sint-Gerardus en 60 volwassenen waarvan er 42 begeleid wonen.


LC Alken Land van Wor financierde de bouw en inrichting van een Snoezelruimte voor de allerkleinste gasten. In die ruimte kunnen de kinderen helemaal tot rust komen, terwijl tegelijkgertijd hun zintuigen geprikkeld worden om hun ontwikkeling te stimuleren.   


Acties van Lions International

LC Alken Land van Wor neemt deel aan diverse initiatieven van Lions International. Zo steunden we in het verleden onder meer  het project Sight First II ter bestrijding van alle vormen van geneesbare blindheid en droegen we bij aan de inzamelacties bij grote rampen.. Initiatieven van andere Lions Clubs

Vanuit de solidariteit tussen Lions clubs heeft LC Alken bijgedragen aan goede doelen van bevriende clubs